Najaarsbijeenkomst van de P.C.O.B, woensdag 13 november, in de Immanuëlkerk in Bunschoten.
Aanvang 14.00 uur.
De meditatie zal gedaan worden door Ds. C.J. Mewe, emeritus predikant van de gereformeerdeKerk ( vrijgm) te Bunschoten-Spakenburg.
Schriftlezing is uit Ezechiel 37 vers 1-14, over het dal met de dorre doodsbeenderen.
De meditatie heeft als titel: “GELOOF JE IN EEN OPLEVING”?
Na de éérste en de tweede pauze het optreden van Dhr. Jos Thomasse met een leuke en gezellige Conference, getiteld: “ZOETE KOEK”.
Alle senioren vanaf 50 jaar: VAN HARTE WELKOM op deze mooie en gezellige middag!