Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad de startnota arbeidsmigranten “Een woon- en leefomgeving voor en met arbeidsmigranten” vastgesteld. Hierbij is aan het college gevraagd om jaarlijks de raad teinformeren. Via een schriftelijke mededeling wordt de raad geïnformeerd over de uitgangspunten uit de startnota.