Via een steekproef onder alle inwoners van de gemeente Bunschoten tussen de 18 en 85 jaar oud zijn 2.000 inwoners geselecteerd om de vragenlijst van waarstaatjegemeente.nl in te vullen. Deze vragenlijstis voor twee weken terug bij de geselecteerde inwoners op de mat gevallen. Was dit bij u het geval? Dan wil de gemeente u vragen deze vragenlijst in te vullen, mocht u dat nog niet hebben gedaan.

Met deze vragenlijst kunt u uw waardering geven over een aantal gemeentelijke aspecten. Als een groot aantal inwoners dit doet, kan op hoofdlijnen de ‘staat van de gemeente’ worden aangegeven. Hoe denkt u bijvoorbeeld over uw woonomgeving? En wat vindt u van de dienstverlening van de gemeente?

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Dan kunt u terecht op www.waarstaatjegemeente.nl. De vragenlijst is ook in andere gemeenten aan inwoners voorgelegd, zodat de resultaten vergelijkbaar zijn.