Woensdagavond werd in het kader van het 30-jarig bestaan van het Fysiohuis een avondwandeling gemaakt. Het had de hele dag gegoten en daarom was het des te fijner dat het ’s avonds droog was. Er warenongeveer 50 personen aanwezig. Vooraf werd er erwtensoep gegeten, waarna de deelnemers met volle moed aan de wandeling konden beginnen. Voor de veiligheid werden rugzakken met lichtjes uitgedeeld.