Vorige week, 14 november was het werelddiabetesdag. In het kader daarvan had Emmy een gesprek met Tineke Dop, die al vanaf haar tienertijd diabetes heeft. Dinsdag zal dit interview elk uur dit uitgezondenworden.