Het kabinet vindt het belangrijk dat alle peuters worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en
dat zij worden voorbereid op de basisschool. Vandaar dat per 1 augustus 2020 nieuwe
maatregelen van krachtworden. Het betreft een verplichte uitbreiding in uren van het aanbod
voorschoolse educatie, die gedeeltelijk worden gecompenseerd aan lokale
kinderopvanginstellingen.
Het college heeft daarom besloten – in lijn met de besluiten van het kabinet en een
bestuursakkoord om zoveel mogelijk peuters te bereiken – om aanvullende afspraken vast te
leggen in een Nadere regel Subsidie kinder- en peuteropvang 2020.
Samen met de betrokken maatschappelijke partners beoogt het college zoveel mogelijk
peuters toe te leiden naar een passend voorschools aanbod. Hiermee wordt voldaan aan de
komende nieuwe wet- en regelgeving.