Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van de samenwerking tussen de
Breed Spectrum aanbieders (BSA). De samenwerking is sinds 1 januari 2019 geïntensiveerd
en is onderdeel van regionaalgemaakte afspraken met deze zeven grote
jeugdhulpaanbieders die in de regio werkzaam zijn. De samenwerking vanuit taakopgaven
dragen bij aan de verdere transformatie van de jeugdhulp