Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort stopt met het verstrekken van informatie over patiënten die opgenomen zijn. Dat betekent dat bezoek dat zich aan de balie meldt niet meer te horen krijgt op welkeafdeling de patiënt ligt of wat het kamernummer is. Het Meander Medisch Centrum gaat met de nieuwe maatregel een stuk verder dan dan andere ziekenhuizen in de regio.
Bezoekers moeten vanaf nu via een contactpersoon uitvinden waar iemand ligt. Dat moet volgens het ziekenhuis genoeg zijn, want het gebeurt vaak genoeg dat mensen ongewenste bezoekjes krijgen. Het gaat dan niet alleen om bekende Nederlanders. Het gaat ook om mensen die vanwege privé-omstandigheden zeggen dat ze bepaalde mensen niet willen ontvangen.
Bezoekers van het Meander Medisch Centrum reageren begripvol op de nieuwe maatregel. Ze vinden dat de privacy van de patiënt voorop staat. Op sociale media wordt wisselend gereageerd. Een aantal mensen vindt bijvoorbeeld dat het ziekenhuis de keus bij de patiënt moet laten. In een computersysteem moet dan komen te staan of kamergegevens wel of niet aan bezoekers verstrekt mogen worden. Dat is nu nog niet mogelijk laat het ziekenhuis weten, maar er wordt wel onderzocht of dit in de toekomst kan.
Het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het Sint Antoniusziekenhuis voeren een ander beleid. Zo laat het Antonius bezoekers wel toe als zij bijvoorbeeld de geboortedatum en het adres van de patiënt weten. Het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis geven mensen nog wel standaard de informatie. Het Diak nam dat besluit na overleg met de cliëntenraad en daaruit bleek dat bezoek nog steeds heel belangrijk is voor de patiënten. Maar als een patiënt aangeeft dat hij of zij echt niet wil dat de gegevens worden doorgegeven, dan gebeurt dat niet, zegt het ziekenhuis.