Donderdag werd er in vele ziekenhuizen in den lande actie gevoerdvoor een nieuwe, betere CAO. Ook in het Meander Medisch Centrum werd een zondagsdienst gedraaid. Afspraken konden niet doorgaan, er werdgeen bloed geprikt en geplande operaties werden die dag niet uitgevoerd. Maar voor SEH, bevallingen en alles wat gedaan moest worden waren mensen aan het werk. Op de folder die uitgedeeld werd was het als volgt verwoord: uw welzijn en zorg staan voor ons voorop. Altijd, ook als we actie voeren! Mogen we op uw begrip en steun rekenen? Goede CAO = goede zorg!