Onder het motto ‘Nieuwe wegen, vaste waarden!’ slaan CAP, CDA, SGP en VVD de handen ineen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Bunschoten. “Ons ideaal is om het beste te realiseren voor onze inwonersin Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. Daar gaan we keihard mee aan de slag”, aldus de gezamenlijke partijen. “‘Nieuwe wegen’, omdat we staan voor vernieuwing van de plaatselijke politiek. We kiezen nieuwe, soms nog onbegane wegen om tot heldere en gedragen besluiten en resultaten te komen. ‘Vaste waarden’, omdat we daarbij vasthouden aan de vele waarden en tradities die zo kenmerkend zijn voor de identiteit en het unieke karakter van onze prachtige gemeente en haar hardwerkende inwoners”.
De nieuwe coalitie staat voor een aantal flinke uitdagingen op het gebied van zorg, energie en financiën. Net als vele andere gemeenten wordt ook Bunschoten geconfronteerd met stijgende kosten in het sociaal domein. De komende jaren zet de coalitie zich in om deze kosten beheersbaar te krijgen en houden. Zij werken aan oplossingen zodat in de toekomst inwoners gegarandeerd blijven van goede en betaalbare zorg. “Om die zorg betaalbaar te houden, moeten we soms keuzes durven maken. Dus niet zomaar de lasten afschuiven op de belastingbetaler”, aldus de samenwerkende partijen.
De coalitie wil verantwoord en zuinig omgaan met het gemeenschapsgeld en geen geld uitgeven dat er niet is. Daarom wordt de komende periode een kerntakendiscussie gevoerd waarin kritisch gekeken wordt naar inkomsten en uitgaven. Op die manier willen de partijen stijgende kosten het hoofd bieden, maar ook ruimte creëren voor nieuw beleid. Bovendien willen zij daarbij de financiële risico’s beheersbaar houden. Dit geldt in het bijzonder voor een aantal grote projecten zoals Kronkels-Zuid en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Scholen. “We kijken eerst goed en grondig naar wat iets écht kost, om dan duidelijke besluiten te nemen. Want wie een toren wil bouwen gaat eerst de kosten berekenen om te zien of men wel genoeg heeft voor de bouw”.
De partijen komen met plannen voor het verbeteren van wonen, werken, ondernemen, infrastructuur, ontspannen en recreëren in onze mooie gemeente: “We willen onze inwoners daarin blijven betrekken en meer ruimte geven om mee te denken en ons uit te dagen. We gaan meer werk maken van onze veiligheid en aan de slag met onze mobiliteit en infrastructuur door het aanleggen van goede wegen en fietspaden. Met betrekking tot onze afvalinzameling willen we onze inwoners centraal stellen door hen te betrekken bij de keuze van een vorm van nascheiding en door een hoge service, lage lasten en een acceptabel milieurendement.”
De nieuwe coalitie wil niet tornen aan wat ons bindt tot een hechte gemeenschap, waarin we ook omzien naar elkaar: “We zullen het goede van ons dorp behouden en versterken: onze identiteit, onze sociale cohesie, onze ondernemersgeest, onze welvaart, maar vóóral ook onze zelfstandigheid. De zondagsrust blijft behouden en we zetten in op een langere grafrust.” Van de bestuurders verwacht de coalitie dat ze niet alleen betrouwbaar, geloofwaardig, integer en herkenbaar zijn, maar ook open, bereikbaar en zichtbaar.
CAP, CDA, SGP en VVD zijn trots op het bereikte resultaat en staan te popelen om aan de slag te gaan: “Met inwoners, ondernemers en organisaties willen we snel ‘nieuwe wegen inslaan’ zonder onze ‘vaste waarden’ uit het oog te verliezen. Wij vragen daarbij Gods zegen over het werk dat te wachten staat.”