Op woensdag27 november is er weer een gezellige BINGO van de ouderensoos ‘De Botter” in “De Woelige Hoek”, Kuyperstraat 20.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

De deur gaat om 19.00 uur open ende bingo start om 19.30 uur.
Entree € 7,–

Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom.