Via een steekproef onder alle inwoners van de gemeente Bunschoten tussen de 18 en 85 jaar oud zijn 2.000 inwoners geselecteerd om de vragenlijst van waarstaatjegemeente.nl in te vullen. Deze vragenlijstis eerder al bij de geselecteerde inwoners op de mat gevallen. Vandaag of morgen ontvangen zij een herinneringsbrief. Als dit voor u geldt, vraagt de gemeente u deze vragenlijst in te vullen, mocht u dat nog niet hebben gedaan.

Met deze vragenlijst kunt u namelijk uw waardering geven over een aantal gemeentelijke aspecten. Als een groot aantal inwoners dit doet, kan op hoofdlijnen de ‘staat van de gemeente’ worden aangegeven. Hoe denkt u bijvoorbeeld over uw woonomgeving? En wat vindt u van de dienstverlening van de gemeente?

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Dan kunt u terecht op www.waarstaatjegemeente.nl.