Steeds meer mensen maken gebruik van een elektrische auto of zijn van plan in de toekomst elektrisch te gaan rijden. Opladen op eigen terrein is niet altijd mogelijk, dus zijn er openbare laadpunten nodig.Daarom willen de gemeente ongeveer 30 openbare laadpalen aanleggen, verdeeld over de gemeente.
De gemeente wil de behoefte aan laadpalen voor elektrische auto’s onderzoeken en nagaan waar openbare laadpunten gewenst zijn. U kunt uw mening geven door de (korte) enquête over laadpalen in te vullen via www.tinyurl.com/behoeftelaadpalen of via de link op www.bunschoten.nl/nieuws.

Mede naar aanleiding van de resultaten van de enquête wordt een voorlopige plankaart met locaties voor de laadpalen opgesteld. Als dit is gebeurd, wordt er op woensdagavond 27 november a.s. tussen 18.30 en 19.30 uur een inloopmomentje georganiseerd in het gemeentehuis. Tijdens dit moment kunt u reageren op de beoogde locaties voor de laadpalen.