De lucht die biogascentrale A. Van de Groep en Zonen B.V. in Bunschoten uitstoot is niet slecht voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een vandaag verschenen onderzoeksrapport van de provincie. Wel blijktdat het bedrijf teveel geurstoffen heeft uitgestoten.

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), die verantwoordelijk is voor de metingen, vond in juli dat er meer geurstoffen en naftaleen werden uitgestoten dan volgens de vergunning is toegestaan. Hoewel naftaleen in algemene zin een zogenoemde zeer zorgwekkende stof (ZZS) en gevaarlijk voor mens en milieu is, wijzen de metingen van de ODRA uit dat het maximale effect van de stof op leefniveau nihil is en daarmee geen negatief effect heeft op de volksgezondheid.

STANKOVERLAST
Toch treedt de provincie op, omdat de uitstoot hoger is dan toegestaan. Daarom heeft Van de Groep en Zonen maatregelen genomen door het koolstoffilter te vervangen en het vergistingsproces in een afgedekte ruimte te laten plaatsvinden. Hier zegt de provincie extra op te blijven handhaven.

Het onderzoek startte in juli nadat inwoners van de gemeente Bunschoten een grote hoeveelheid klachten hadden ingediend. Zij ervaren al lange tijd stankoverlast en gaven tijdens een informatiebijeenkomst in maart aan dat ze bezorgd waren over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Daarop besloot de provincie een gezondheidsonderzoek te starten.