Woensdagavond werd de tentoonstelling van vogelvereniging ‘Vogelvreugde’ geopend door wethouder Alice Kok-Van de Geest.
De tentoonstelling duurt t/m vrijdag 22.00 uur.