Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe stelde woensdagmiddag 27 november de begroting voor 2020 vast. Tijdens een drukbezochte vergadering met 7 insprekers, uitten agrariërs hun zorgen rondomde stijgende lasten. reserves. Het bestuur hoopt voor alle inwoners een acceptabele begroting te hebben vastgesteld.
De vergadering werd door ruim 200 agrariërs bijgewoond en verliep rustig. Het algemeen bestuur stond open voor de inbreng van de agrariërs. Het resultaat van het gesprek is dat het waterschap het eerste jaar de totale kosten als gevolg van het wegenarrest voor de hele categorie ongebouwd voor haar rekening neemt. Dat betekent een gematigde belastingstijging voor de categorie ongebouwd in 2020. De belastingstijging van een gemiddeld agrarisch bedrijf wordt nu niet ongeveer 10% maar ongeveer 4%. Het exacte percentage verschilt per bedrijf. Komend voorjaar kijkt het waterschap naar 2021 en verder.
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “De grote opkomst laat de betrokkenheid van agrariërs zien. We begrijpen dat de forse stijging van de waterschapslasten voor agrariërs als gevolg van het wegenarrest in deze maatschappelijk bewogen periode moeilijk te accepteren is. Door de uitspraak van de Hoge Raad ontkomen we er niet aan. We komen de agrariërs tegemoet door het eerste jaar de kosten voor het wegenarrest op ons te nemen. Deze situatie laat zien dat het belastingstelsel van de waterschappen aan vernieuwing toe is. Dat proces loopt.”