In deze maanden vinden veel van onze dagelijkse activiteiten plaats in het donker. Goed werkende openbare verlichting is daarom van groot belang. Niet alleen voor de verkeersveiligheid, maar ook voorhet gevoel van sociale veiligheid en om criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom vraagt de gemeente u om defecte straatverlichting te melden.
Werkt de straatverlichting niet? Of staat de verlichting overdag aan? Geef het online door aan CityTec via www.citytec.nl. Storingen kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur ook melden via 088 – 100 2731. Dit nummer is ’s avonds alleen bereikbaar voor spoedmeldingen.
Geef altijd duidelijk aan waar u de storing heeft gezien en om hoeveel lantaarnpalen het gaat. Als u een melding maakt van een kapotte lantaarnpaal, dient ook het lichtmastnummer vermeld te worden. Dit nummer vindt u op de lantaarnpaal zelf.
Wandelt of fietst u graag in het buitengebied? Houd er dan rekening mee dat het al vroeg donker is. Het buitengebied beschikt niet over dezelfde verlichting als de bebouwde kom. Zorgt u er daarom voor dat u goed zichtbaar bent. Dit kan door gebruik te maken van zichtbare bescherming, zoals het dragen van een hesje of verlichting.