Meander Medisch Centrum past de maatregelen aan die onlangs zijn getroffen om de privacy van patiënten extra te beschermen. Bezoekers krijgen voortaan aan de informatiebalie het kamernummer van een patiëntna het beantwoorden van een aantal controlevragen, zoals het adres van de patiënt. Eerder deze maand had Meander besloten om geen kamernummers meer te verstrekken omwille van de veiligheid en privacy van patiënten. Dat dit noodzakelijk was volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), bleek achteraf onjuist. Meander Medisch Centrum volgt met deze aanpassing het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.