Na een periode van negen en een half jaar voor Bert Koops en anderhalf jaar voor Alice Kok zijn zij beiden afgetreden als wethouder van de gemeente Bunschoten. Uit waardering voor hun inzet voor de gemeenteBunschoten biedt het gemeentebestuur Bert en Alice een afscheidsreceptie aan op dinsdag 17 december a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis.
U bent van harte uitgenodigd om de oud-wethouders te bedanken voor hun inzet en het goede toe te wensen voor de toekomst. Bert en Alice zaten namens de ChristenUnie in het college van B&W. Zij hebben zich vol overgave ingezet voor de Bunschoter gemeenschap.