In 2020 gaat buurtbemiddeling van start in Bunschoten. Buurtbemiddeling helpt buren om samen op zoek te gaan naar een oplossing als er problemen zijn. Bij buurtbemiddeling zijn de gemeente Bunschoten,woningbouwcoöperaties, De Boei en de politie betrokken. Om dit initiatief tot een succes te maken, worden er buurtbemiddelaars gezocht.
Buurtbemiddeling bemiddelt bij conflicten die spelen tussen buren en/of buurtgenoten. Getrainde vrijwilligers helpen buren of buurtgenoten om zelf hun problemen op te lossen. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen en helpen hen om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. De coördinatie van buurtbemiddelaars ligt bij De Boei.
Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost gemiddeld enkele, zelf te plannen (avond)uren per maand. Daarnaast is er geregeld een bijeenkomst met collega-bemiddelaars om ervaringen uit te wisselen. Buurtbemiddelaars worden begeleid door de coördinatoren van het project. Mensen die hierin een uitdaging zien en een steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente Bunschoten, kunnen zich nu opgeven om buurtbemiddelaar te worden.
Heeft u interesse in deze boeiende en afwisselende functie? Neem dan contact op met de coördinatoren Rody Koelewijn of Joost Bakker via 033 – 299 2922 of rody@deboeibunschoten.nl. Bent u benieuwd naar wat er van u verwacht wordt als buurtbemiddelaar? Kijk dan op www.bunschoten.nl/nieuws.