Er wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw van de Van Amerongen- (straks Het Sterrenlicht) en Calvijnschool. Inmiddels is er een schets gemaakt voor de inrichting van het openbaar gebied. Deze schets wilde gemeente graag met omwonenden en andere geïnteresseerden bespreken.
Daarom is een brief gestuurd naar direct omwonenden als uitnodiging voor de georganiseerde inloopavond. Wilt u ook meer weten over de inrichting en hierover meedenken? Dan bent u van harte welkom tijdens de inloopavond op dinsdag 10 december a.s. ergens tussen 19.00 en 20.00 uur in de Van Amerongenschool (Koningin Wilhelminastraat 1).

Eerder dit jaar werd in oktober het hoogste punt al bereikt bij de bouw van de nieuwe school. Begin 2020 wordt gestart met de afbouw van het binnen gedeelte.