Via een steekproef onder alle inwoners van de gemeente Bunschoten tussen de 18 en 85 jaar oud zijn 2.000 inwoners geselecteerd om de vragenlijst van waarstaatjegemeente.nl in te vullen. Als u een vandeze inwoners bent, heeft u een tijdje terug een herinneringsbrief gehad om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u nog niet meegedaan aan dit onderzoek? Dan vraagt de gemeente u dit alsnog te doen en zo uw waardering te geven over een aantal gemeentelijke aspecten. Hoe denkt u bijvoorbeeld over uw woonomgeving? En wat vindt u van de dienstverlening van de gemeente?

In de brief die u van de gemeente heeft ontvangen, stond een inlogcode vermeld die u kunt invoeren op www.hetpon.nl/inwoner-bunschoten om toegang te krijgen. Omdat de gemeente u nog de gelegenheid wil geven om mee te werken aan dit onderzoek, is besloten de invultermijn met een aantal dagen te verlengen.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Dan kunt u terecht op www.waarstaatjegemeente.nl. De vragenlijst is ook in andere gemeenten aan inwoners voorgelegd, zodat de resultaten straks vergelijkbaar zijn.