Het college stelt een eerste wijziging van de Legesverordening 2020 vast, waarmee de
paspoort- en rijbewijstarieven worden vastgesteld op de nieuwe wettelijke maximumtarieven.