De Protestands-Christelijke-Ouderen en Seniorenbond,

P.C.O.B, Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk

Op Woensdag 18 december 2019, aanvang 14.00 uur in de Immanuelkerk te Bunschoten.
Sluiting: ca 16.45uur.

De kerstmeditatie zal gedaan worden door

Ds. P.W.J. van der Toorn, Christelijk Gereformeerd predikant, de Fontein te Bunschoten-Spakenburg.

Bijbellezing is uit Lucas 2 vers 1 t/m 7,
en 2 Korinthe 8 vers 9.