Een ondernemer heeft te kennen gegeven dat hij op het bedrijventerrein Haarbrug-Zuid een
perceel bedrijfsgrond wil kopen voor de realisatie van een bedrijfsgebouw met buitenopslag.
Het naastgelegenperceel wenst hij te reserveren. De grond is gelegen aan de Hooistreep.
Het college heeft besloten om tot verkoop over te gaan en stemt, onder voorwaarden, in met
de reservering van de grond. Voor de verkoop zijn de geldende algemene
verkoopvoorwaarden voor het bedrijventerrein Haarbrug-Zuid van toepassing. Daarnaast
geldt een verplichte deelname aan het parkmanagement Haarbrug-Zuid.