Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.
Deze wet heeft een groot aantal gevolgen. Een belangrijk gevolg van deze wet is dat de
relatie tussen werkgeveren werknemer wijzigt van een publiekrechtelijke in een
privaatrechtelijke. Daarom worden als gevolg van deze wet alle (publiekrechtelijke)
aanstellingen van rechtswege omgezet in (privaatrechtelijke) arbeidsovereenkomsten. De
(publiekrechtelijke) CAR/ UWO wordt vervangen door de (privaatrechtelijke) Cao gemeenten.
Daarnaast moet lokaal een aantal zaken worden geregeld, zoals het wijzigen van de
mandaatregeling en het vaststellen van een personeelshandboek.