UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers ondersteunen de Vermaatgroep en EW Facility Services om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker bij hen aan het werk te krijgen. Deze weekis een samenwerking ondertekend waarin uniforme afspraken staan waardoor in 32 arbeidsmarktregio’s dezelfde aanpak geldt.
UWV werkt al langer samen met EW Facility Service en Vermaatgroep. In die samenwerking liepen ze regelmatig aan tegen het feit dat afspraken over het proces per arbeidsmarktregio verschillen. Met de komst van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers is dat verleden tijd. Directeur Werkbedrijf Tof Thissen: ’We willen werkgevers zo goed mogelijk ondersteunen. Het is daarbij belangrijk processen zo eenvoudig mogelijk te maken. Mooi om te zien dat we in de arbeidsmarktregio’s het proces rond het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkbaar kunnen maken.’
Door de samenwerking komt er een grotere groep werkzoekenden die moeilijk aan het werk kan beter in beeld. Het gaat vooral om mensen met een Wajong, WW, WIA uitkering of mensen die vallen onder de Participatiewet. Jacqueline Mooiman, adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers en Mathieu van Druenen Landelijke Adviseur UWV: ’Door één aanpak te introduceren maken we het makkelijker voor werkgevers. We hopen dat dit het laatste zetje in de rug is voor andere werkgevers om ook een dergelijke samenwerking met ons aan te gaan. Werkgevers met interesse kunnen contact opnemen met het werkgeversservicepunt in hun regio.’