De jubileumactiviteiten van het Fysiohuiis hebben 600 euro voor de Moedige Moeders opgeleverd! Met dit bedrag kunnen ze veel jongeren met verslavingsproblematiek helpen en ook voorlichting geven om tevoorkomen dat jongeren verslaafd raken. Voor meer informatie over de moedige moeders: http://www.moedigemoedersspakenburg.com