Tijdens de Kerstdagen zal er in de plaatselijke kerken en in Zorg- en Wooncentrum De Haven weer de bekende ton staan van Kom over en help. De opbrengst is bestemd voor kinderhulp in Moldavië en wordtaan meerdere projecten besteed.
Enkele weken geleden zijn er weer werkgroepsleden naar Moldavië gereisd. Het was hartverwarmend. Gezien werd hoe goed het loopt. Er was heel veel dankbaarheid voor u als donateurs! Bij de naschoolse opvang Bulboaca worden 20 kinderen opgevangen.10 kinderen uit de onderbouw en 10 kinderen uit de bovenbouw. Als de kinderen uit school komen, krijgen ze eerst een warme maaltijd: voor diverse kinderen hun enige maaltijd per dag! Daarna kunnen ze spelen, huiswerk maken en naar de bijbelvertellingen luisteren. De kinderen worden in 2 aparte klassen begeleid. De jufs zijn ook erg enthousiast en hebben echt hart voor deze kinderen.
De werkgroepsleden hebben ook een bezoek aan Bulboaca gebracht. Eerst hadden ze een ontmoeting met ouderen in het ouderenproject en samen met hen konden ze later genieten van de kinderen die een aantal liederen en gedichtjes hadden ingestudeerd i.v.m. de nationale dag van de ouderen op 1 oktober.
Het project loopt goed, maar aanbod van kinderen is vele malen groter dan kan worden opvangen bij de naschoolse opvang. Samen met de schoolleiding wordt gekeken welke kinderen het meeste in aanmerking komen voor de naschoolse opvang. Ook hier geldt: uw bijdrage maakt echt verschil in het leven van deze kinderen.
De samenwerking die er is met de Moldavische stichting Bethania is heel transparant. Bezoek hun website: www.Bethania.md
Meer informatie: Tel. 033-298.56.31, e-mail: werkgroep.komoverenhelp@gmail.com offacebookwww.facebook.com/KomoverenhelpwgBunschoten.
ING bank: NL65INGB0007461157 t.n.v. Kom over en help Bunschoten, o.v.v. Kerstbussenactie.