In de notitie Jaarlijkse Subsidies 2020 zijn alle aanvragen opgenomen voor de verlening van
structurele subsidies op het gebied van jeugd, zorg, cultuur, leefbaarheid en sociale
samenhang, peuteropvang,historische schepen, toerisme, citymarketing, collectieve
preventieve zorg, burgerparticipatie, begeleiding statushouders en preventie
schuldhulpverlening. Het college heeft besloten conform de notitie de jaarlijkse subsidies voor
2020 te verlenen.