Het college besluit om voor het jaar 2020 een overeenkomst aan te gaan met het Jeugdfonds
Sport en het Jeugdfonds Cultuur.