De Regio Amersfoort werkt samen met de samenleving aan een nieuwe Strategische Agenda
2019-2022. Door middel van de gehouden Regiodialoog zijn door stakeholders uit de
maatschappij voorstellen gedaanvoor deze Strategische Agenda. Deze voorstellen hebben
betrekking op de thema’s Energietransitie & Duurzaamheid, Inclusieve Arbeidsmarkt en
Kwalitatieve Woningbouw. Het college heeft kennis genomen van de voorstellen die vanuit de
Regiodialoog worden gedaan aan de gemeenteraad en ingestemd met de door de
regiocolleges opgestelde collegeadviezen.