Voor het versterken van de basisinfrastructuur, zodat nieuwe initiatieven kunnen worden
opgestart en de instroom naar dure zorg kan worden beperkt, is voor 2020 € 90.000, –
beschikbaar. Het collegeheeft ten laste van dit lopende budget een incidentele subsidie
verleend van €21.680, – voor Stichting Waypoint Bunschoten om buddywerk uit te voeren. Het
buddywerk is erop gericht om terugval van cliënten die uit een verslavingskliniek komen, te
voorkomen. Hierdoor kan zwaardere (en duurdere) hulpverlening voorkomen worden.
Daarnaast worden ambassadeurs getraind in het kader van vroegsignalering.