De huur van de visbox aan de Haringweg 37m is opgezegd. Ter uitvoering van het
raadsbesluit van 19 oktober 2000 heeft het college besloten deze visbox te koop aan te
bieden.