Het aantal beperkende maatregelen voor het afsteken van vuurwerk neemt in rap tempo toe. Het gaat vooral om vuurwerkvrije zones die worden opgelegd door de gemeente. De aanvragen voor vrijwillige vuurwerkzonesvanuit bewoners valt juist tegen. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht onder alle gemeentes in de provincie.

In steeds meer gemeenten wordt dit jaar geëxperimenteerd met vrijwillige vuurwerkvrije zones, zoals in Amersfoort. Daar is al jaren een verbod op vuurwerk rond het Meander Medisch Centrum, maar dit jaar konden bewoners zich melden voor een proef met een vrijwillige zone.

Daarvoor moesten bewoners handtekeningen ophalen bij zestig procent van wijk- of straatgenoten. Dat lukte alleen in de wijk Kattenbroek, waar alle bewoners van het Gangboord zich achter een vrijwillige vuurwerkvrije zone scharen. De gemeente gaat geen controles uitvoeren, maar levert wel borden, die bij de ingangen van de straat opgehangen kunnen worden.

In Bunschoten zijn er geen vuurwerkvrije zones