Het schieten met carbid rond de jaarwisseling is een oudejaarstraditie en mag van dinsdag 31 december 10.00 uur tot woensdag 1 januari 2.00 uur. Om de veiligheid van inwoners te waarborgen en overlastte voorkomen, is een aantal spelregels opgesteld.

Zo is alleen ‘individueel’ carbidschieten toegestaan. Het is dus niet de bedoeling dat er een ‘carbidevenement’ wordt gehouden. Daarvoor is een vergunning nodig.

Bij het carbidschieten moet de afstand tot de bebouwing minimaal 100 meter zijn. Ook moet er een vrij schootsveld zijn van 75 meter en mag de inhoud van de carbidbus niet groter zijn dan 30 liter. Dit komt overeen met de inhoud van een ouderwetse melkbus. Het advies is om geen deksel te gebruiken bij het carbidschieten, maar een voetbal.

Het carbidschieten is niet zonder risico. Houd u daarom aan de genoemde regels en verlies uw en andermans veiligheid niet uit het oog. Op deze manier kan hopelijk worden teruggekeken op een fijne jaarwisseling zonder ongelukken en onnodige geluidsoverlast.