Per 2 januari 2020 gelden er verruimde openingstijden voor de publieksbalies Burgerzaken en Bouwen van de gemeente Bunschoten. Vanaf het nieuwe jaar zijn de openingstijden van de publieksbalies, voorbijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs of een persoonlijk advies over een bouwvergunning, gelijk aan die van het gemeentehuis.

In het coalitieakkoord is onder andere opgenomen dat er een avondopenstelling komt tot 20.00 uur. Naar aanleiding van een enquête onder inwoners bleek hier ook behoefte aan te zijn. Daarom is de openstelling op woensdag uitgebreid tot 20.00 uur. Let wel op dat het gemeentehuis op woensdag 1 januari gesloten is vanwege nieuwjaarsdag.

De openingstijden van de publieksbalies zijn vanaf januari 2020 als volgt:
• Maandag: 8.30 tot 17.00 uur
• Dinsdag: 8.30 tot 17.00 uur
• Woensdag: 8.30 tot 20.00 uur
• Donderdag: 8.30 tot 17.00 uur
• Vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur