Tijdens de Kerstdagen jl. was er weer de jaarlijkse Kerstbussenactie.
In de kerken en in woon- en zorgcentrum ‘De Haven’ stonden de bussen, waarin u een gift kon doen.

Deze bussenactie is het prachtigebedrag van
€ 10.300,00 al gepasseerd.

Dit geld zal geheel ten goede komen aan het welzijn van de kansarme kinderen in Moldavië’.
Allen die hieraan bijgedragen hebben, willen wij hartelijk bedanken.

Indien u de bus hebt misgelopen en u alsnog een gift wilt geven, kunt u deze over maken op:
Bankrek: NL 65 INGB 0007461157 t.n.v. Kom over en help Bunschoten o.v.v.: “Kerstgift”

Vorig artikelVogeltellinginventaris Westdijk
Volgend artikelVince Gino Dekker verlengt contract SVSpakenburg