Vis op het droge is de titel van het nieuwste boek over de geschiedenis van de gemeente Bunschoten. Spakenburg en vis zijn bijna te zien als synoniemen, maar desondanks is over de visindustrie weinigopgetekend. Met dit boek is daar verandering in gekomen. De titel verwijst naar de het werk van de visgroothandel: zodra de vis op het droge is gekomen, begint de verwerking en de handel. Een bedrijfstak die voor een deel is ontstaan vanuit de visserij op de Zuiderzee.
Langzamerhand ontwikkelde zich van hieruit een handel in vis die steeds grotere vormen ging aannemen. Aanvankelijk gewoon tussen de woonbebouwing. De rookhangen en werkplaatsen stonden stijf naast de huizen en een deel van de werkzaamheden vond plaats op de straat voor de bedrijven. Van milieumaatregelen of beperking van stikstofuitstoot had in die tijd nog niemand gehoord en klachten waren er ook bijna niet. Maar de schaalvergroting en de verbetering van de leefomgeving maakte het noodzakelijk dat bedrijven naar terreinen aan de rand van de bebouwde kom werden verplaatst.
De handel zelf veranderde in de loop van de tijd ook enorm. Conservering van vis kon alleen door ze te roken of in zuur of zout in te leggen. Met de komst van diepvrieshuizen kon de aanvoer van vis worden gereguleerd waardoor ook in tijden van geringe aanvoer, toch voldoende vis voorradig was.
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de verschillende visgroothandels die er zijn geweest. Ingegaan wordt op de schaalvergroting, de productontwikkeling, vrachtwagens en gebouwen, terwijl een blik in de toekomst niet ontbreekt.
Een boek dat een belangrijke en niet weg te denken bedrijfstak in de gemeente Bunschoten beschrijft. Het boek is geïllustreerd met talloze bekende en onbekende foto’s waardoor het tegelijk een mooi kijkboek is geworden.
Arie ter Beek: Vis op het droge, Geschiedenis van de visgroothandels in de gemeente Bunschoten. Het boek telt 112 pagina’s en is verkrijgbaar bij de schrijver: De Kleine Pol 14, Bunschoten – dekleinepol.14@hccnet.nl.

Vorig artikelVerloren en gevonden
Volgend artikelUittip: Bach’s Weihnachts Oratorium