Waarnemingen (223e keer, start 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 4 januari 2020 van 09.00 uur tot 10.00 uur (altijd de eerste zaterdag van de maand).Het was op de dijk geheel bewolkt, zuidwest 3-4 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 5 ºC, opkomst 16 personen. Totaal 31 soorten en 1904 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 18 ½ jaar is nu 154 soorten.

Hier de lijst:
Fuut (6), Dodaars (2), Aalscholver (4), Blauwe Reiger (1), Grote Zilverreiger (6), Knobbelzwaan (2), Brandgans (217), Grauwe Gans (372), Grote Canadese Gans (20), Kolgans (788), Bril­duiker (2), Grote Zaagbek (2), Krakeend (38), Kuifeend (57), Nonnetje (15), Smient (264), Tafeleend (2), Wilde Eend (12), Wintertaling (11), Blauwe Kieken­dief (1♀), Buizerd (2), Torenvalk (4), Meerkoet (22), Waterhoen (1), Kokmeeuw (4), Zilvermeeuw (1), Holenduif (29), IJsvogel (1), Ekster (3), Gras­pieper (7), Spreeuw (8).

De warme chocolademelk en de roomsoesjes lieten zich door de aanwezigen goed smaken.

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: https://www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten

Vorig artikelJe raakt er niet LOS van
Volgend artikelPaleis Soestdijk