In Utrecht tekenen maandag 36 gemeenten, 9 provincies en het Rijk het Schone Lucht Akkoord. De partijen willen daarmee de luchtkwaliteit in Nederland verbeteren.
Bij dit streven hebben gemeenten enprovincies afspraken gemaakt met Milieuminister Stientje van Veldhoven. Samen willen zij er op allerlei manieren voor zorgen dat in 2030 “50 procent gezondheidswinst” is geboekt ten opzichte van 2016. Nu sterven Nederlanders gemiddeld negen maanden eerder door de vieze lucht.
De provincie Gelderland bijvoorbeeld wil dat pakketjes ‘schoner’ worden bezorgd. Gemeenten en provincies kunnen ook strengere eisen stellen aan de industrie bij het verlenen van vergunningen. Landelijk is al geregeld dat vanaf 2021 een roetfiltertest onderdeel is van de APK voor bepaalde categorieĆ«n dieselautos. Ook mobiele bouwmachines die vaak op diesel draaien moeten schoner. De maatregelen sluiten aan bij het klimaatakkoord en de aanpak van stikstof.
Van Veldhoven. “Onze lucht kan en moet veel schoner. Als een op de vijf kinderen met astma dat heeft gekregen door luchtverontreiniging, hebben we nog heel wat te winnen.”
De afspraken moeten leiden tot minder uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Met het Schone Lucht Akkoord verwacht het kabinet jaarlijks 4000 tot 5000 vroegtijdige sterfgevallen door ongezonde lucht te voorkomen. Nu zijn er dat nog 11.000.
Het Rijk trekt voor het akkoord 50 miljoen euro uit en ook de provincies en de gemeenten dragen enkele tientallen miljoenen bij.

Vorig artikelOostwende Markt
Volgend artikelAlzheimercafƩ