Vorige week is de informatiegids Bunschoten voor 2020 verschenen. In deze informatiegids (voorheen gemeentegids) vindt u een zo compleet mogelijk overzicht van alle verenigingen, stichtingen en instellingenbinnen onze gemeente. Ook vindt u in de gids informatie over het gemeentebestuur van Bunschoten.
Deze informatiegids is zowel digitaal als op papier beschikbaar. De digitale versie kunt u bekijken via www.bunschoten.smartmap.nl of de gratis Gemeentegids app. Net als eerdere jaren wordt de gids niet meer huis-aan-huis verspreid. Wilt u toch graag een papieren versie? Dan kunt u deze gratis ophalen bij Woon- en Zorgcentrum De Haven, De Boei, de Bibliotheek, het gemeentehuis of de Readshop.
Ontbreekt er volgens u informatie of is de informatie niet juist? Geef het dan door via redactie@aksemedia.nl o.v.v. ‘Informatiegids Bunschoten’ of via 0223 – 668877. U kunt de wijzigingen ook doorgeven via www.bunschoten.smartmap.nl. De informatie wordt dan aangepast in de digitale informatiegids en de app, zodat deze het hele jaar door actueel zijn.