In de arbeidsmarktregio Amersfoort daalde het aantal WW-uitkeringen in december met 2,3%. Dit is een sterkere daling dan in geheel Nederland (-1,9%). In vergelijking met een jaar eerder is de regionaleafname van het aantal uitkeringen met 17,5% ook sterker dan de landelijke daling van 15%. De WW-uitkeringen namen in december in de regio Amersfoort in geringe mate toe in de sectoren groenvoorziening, uitzendbedrijven en chemische industrie. Bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen was de daling van het aantal WW-uitkeringen het sterkst.

Het aantal WW-uitkeringen kwam eind december 2019 in de regio Amersfoort uit op 4.025 uitkeringen. Met uitzondering van de gemeente Bunschoten daalde in december in alle gemeenten het aantal WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen daalde in de meeste sectoren. In de horeca en de overheid bleef het aantal uitkeringen gelijk in de regio. Op beroepsniveau nam het aantal WW-uitkeringen in geringe mate toe bij de technische beroepen (+8) en de agrarische beroepen (+1). Alle overige beroepsklassen lieten een daling van het aantal WW-uitkeringen zien. In de beroepsklasse managers (-21) en de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-20) was de afname van het aantal WW-uitkeringen het sterkst.

Vorig artikelJaarlijkse telling Dierenpark Amersfoort
Volgend artikelNatuurmonumenten verhuist naar Amersfoort