De geregistreerde criminaliteit in Bunschoten is in 2019 met 24% gestegen. Het aantal geregistreerde misdrijven steeg van 503 naar 624. De totale criminaliteit is qua aantallen te vergelijken met hetjaar 2016. De criminaliteit was in de jaren 2017 en 2018 uitzonderlijk laag. De stijging is voor een deel te verklaren door het verruimen van de mogelijkheden en het stimuleren van het doen van online aangifte. De algehele stijging is te verklaren door stijgingen van het aantal (brom-, snor- en) fietsdiefstallen, vernielingen en fraude in online handel. Het aantal fietsendiefstallen steeg van 35 in 2018 naar 59 in 2019. Het aantal vernielingen steeg van 65 naar 92. Het aantal fraudezaken in de online handel steeg van 38 naar 56. De grootste stijgers zijn bedrijfsinbraken (van 8 naar 17) autokraken (van 11 naar 20) en de meldingen van jongerenoverlast (van 31 naar 54).
Een opvallende daler is het aantal woninginbraken: van 36 naar 23. Woninginbraak is onderverdeeld in pogingen en geslaagde inbraken. Opvallend hierbij is dat het aantal geslaagde woninginbraken is gedaald: 36 inbraken tegenover 23 inbraken. Het aantal pogingen is daarentegen gestegen: 8 pogingen tegenover 12 pogingen. Steeds meer inbraken mislukken dus in plaats van dat ze slagen! Een aantal jaren geleden was dit nog andersom. Mogelijk is dit te verklaren door de steeds betere beveiliging van woningen.
De gemeente en de politie blijven zich onverminderd inzetten, maar dit kunnen zij niet alleen. Inwoners hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Bel ten eerste direct 112 bij een verdachte situatie, of als u aanvoelt dat er iets niet klopt.
Daarnaast kunt u zelf maatregelen treffen. Zet uw (elektrische) fiets vast met een extra (hang)slot aan een object in de omgeving, zoals een fietsenrek of boom. Dit voorkomt dat criminelen uw fiets in een busje kunnen laden. Check bij het ontvangen van e-mails en online facturen altijd of deze van een betrouwbare verzender afkomstig zijn. Als er door een bekende via WhatsApp of Facebook om geld wordt gevraagd, bel diegene dan altijd op om dit te controleren. Mogelijk is er ingebroken in zijn of haar account. Banken of andere financiƫle instanties vragen u nooit om vertrouwelijke gegevens zoals pincodes of inloggegevens voor online bankieren. Kijk voor meer tips op: www.veiliginternetten.nl.

Vorig artikelMike Vreekamp vertrekt bij de Blauwen
Volgend artikelKlederdrachthek…