Het college heeft mandaat verleend aan de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD
regio Utrecht. Dit mandaat geeft de GGDrU de wettelijke bevoegdheden die nodig zijn voor
de uitvoering van de meldfunctieen het verkennend onderzoek zoals genoemd in de Wet
verplichte ggz.

Vorig artikelPilot autoluw maken Oude Schans
Volgend artikelRegionale afspraken