De gemeente Bunschoten is van plan om half mei te starten met een pilot voor een periode van vier maanden, waarbij de Oude Schans wordt afgesloten voor autoverkeer.
Het centrum van Spakenburg kenmerktzich door de Oude Haven. Samen met onder meer de botterwerf en de visafslag, onderscheidt ons dorp zich van andere dorpen binnen de regio. Vanuit de Centrumvisie wil de gemeente deze authenticiteit behouden én versterken door het centrum veiliger te maken voor bezoekers en het winkelklimaat te verbeteren.
Een van de maatregelen om dit te bereiken is de mogelijkheid te onderzoeken om de Oude Schans autovrij te maken, waarbij laden en lossen is toegestaan binnen een bepaalde tijd. Een gevolg hiervan is dat autoverkeer omstreeks de Oude Haven, Hoekstraat en Turfwal de wijk dient te verlaten via de Nieuwe Schans en het Schansplein. Om de overlast te beperken en dit verkeer in goede banen te leiden, is een aantal maatregelen opgesteld.
De gemeente isj benieuwd naar uw mening over het afsluiten van de Oude Schans voor auto’s. U kunt uw mening geven door de enquête uiterlijk woensdag 12 februari in te vullen via www.tinyurl.com/enqueteoudeschans.
Voor alle geïnteresseerden wordt er op woensdag 4 maart om 19.30 uur een bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis, waar de resultaten van de enquête worden gepresenteerd. Ook wordt er een toelichting gegeven op het plan en is er ruimte voor vragen en/of opmerkingen.
Het idee is om ter hoogte van Turfwal 2 en de hondenhemel twee (verzinkbare) afzetpaaltjes neer te zetten. Ook komt er een bord te staan dat een voetgangerszone aanduidt met daarbij dat laden en lossen binnen een bepaalde tijd is toegestaan. Ook fietsers blijven toegestaan.
De volgende maatregelen worden voorgesteld:
Het verbod op vrachtverkeer langer dan 10 meter blijft gehandhaafd. Het verkeersbord bij Hoekstraat 2 wordt aangevuld met alleen toegang voor vrachtwagens tot 10 meter tussen 7.00 en 11.00 uur. In deze tijdsbepaling is het mogelijk om te laden en te lossen.
Om het overzicht te verbeteren wordt de beplanting bij de doorgang Nieuwe Schans en het Schansplein gesnoeid en wordt er een extra bord geplaatst om de rijrichting aan te geven om via het Schansplein de wijk te verlaten.
Op het Schansplein komt een parkeerverbod op cruciale locaties voor de rijweg, aangegeven met een gele streep, zodat de rijweg niet wordt geblokkeerd.

Vorig artikelAanvraag Stichting Diaconaal Interkerkelijk Noodfonds
Volgend artikelMandaatbesluit bevoegdheden Wet verplichte GGZ aan de GGDrU