Het college heeft de regionale afspraken over de doordecentralisatie van Beschermd wonen
per 2021 vastgesteld. Beschermd wonen is sinds 2015 een wettelijke taak voor gemeenten.
Met beschermd wonen wordtde begeleiding en het verblijf voor mensen met psychiatrische
problemen bedoeld, die zodanig zijn dat ze (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Als
centrumgemeente ontvangt Amersfoort geld voor het uitvoeren van deze taak voor de gehele
regio Amersfoort. Vanaf 2022 verandert dit en worden deze middelen verdeeld over alle
gemeenten in de regio.
Door in de regio samenwerkingsafspraken te maken vanaf 2021 op basis van solidariteit,
zorgen we ervoor dat inwoners deze intensieve vorm van ondersteuning kunnen blijven
ontvangen.

Vorig artikelMandaatbesluit bevoegdheden Wet verplichte GGZ aan de GGDrU
Volgend artikelStedenbouwkundig plan