In navolging op de succesvolle ontwikkeling van de eerste drie wooneilanden is er een
stedenbouwkundig plan opgesteld voor het vierde eiland van Rengerswetering. Dit betreft een
bijzonder eiland waaropnaast woningen ook voorzieningen zijn gepland zoals een school,
een supermarkt en een wijkpark. Dit plan is tot stand gekomen aan de hand van een
interactief proces waarbij de politiek, de bevolking en andere stakeholders zowel bij de start
als tijdens het proces konden meedenken in het plan.
Het college heeft in ingestemd met het stedenbouwkundig plan als vertrekpunt voor de
verdere ontwikkeling waarbij tevens is besloten om het plan voor advies voor de leggen aan
de commissie Ruimte. Daarnaast heeft het college ingestemd met de gemaakte
uitvoeringsafspraken voor de ontwikkeling van het supermarktcomplex op Rengerswetering
eiland 4

Vorig artikelRegionale afspraken
Volgend artikelConcept Provinciale Omgevingsvisie (POVI)