In de kale berkeboom op De Meent werden 2 uilen gespot.