In de decembercirculaire 2019 geeft het Rijk informatie over de ontwikkeling van de algemene
uitkering voor zover dit nog betrekking heeft op 2019.
De belangrijkste ontwikkeling is dat er extra middelenworden ontvangen in het kader van het
klimaatakkoord. In totaal gaat het om een bedrag van € 237.000, – waarvan is voorgesteld dit
te reserveren in afwachting van voorstel tot bestemming van deze middelen.

Vorig artikelBart Hoolwerf winnaar op de Weissensee
Volgend artikelGezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten